**

 
 

®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

Please be aware : here we describe our privacy policy. Aix Scientifics® can not control to which extent governmental institutions, secret services, providers, or criminals will read, store, and/or evaluate the data traffic.

מדיניות הגנה על פרטיות של Aix Scientifics®

אנו משתדלים לשמור את ביקורך באתר שלנו בטוח ככל שניתן. אנו משתדלים לא להטריד אותך עם cookies, באנרים, קישורים חברתיים, חלונות קופצים וכו. Aix Scientifics® נוהגת כמקובל ע " פ החוק הבינלאומי וזה הנהוג באירופה וע " פ רגולציה לשמירת נתונים כמקובל במדדי איכות לבריאות הציבור באינטרנט (eEurope 2002).

השטח הציבורי של האתר שלנו מיועד לכולם. אנו תכננו את השטח הציבורי במטרה לאפשר לך לקבל את כל הנתונים על החברה. בשום שלב איננו מספקים יעוץ רפואי. תוכן האתר איננו מחליף בשום אופן יעוץ רפואי על ידי הרופא שלך. אתר זה נוסד על ידי Aix Scientifics® ורק על ידה. האתר שלנו איננו מכיל ואיננו מאפשר פרסומות קישורים לצד שלישי באופן מפורש.

בשטח הציבורי של האתר שלנו לא יתכן מעקב אחר המשתמש. חוץ מקבצי הלוג הסטנדרטיים (רישום הדפדפן, מערכת הפעלה, הפניות וכתובת IP ) לא תשאיר שום סימן זיהוי על האתר שלנו. אנו משתמשים באינפורמציה זו אך ורק להסיר טעויות מהאתר אך בשום אופן ללא מטרות שיווק. אינפורמציה זו לא תמסר בשום מקרה לגורם שלישי.

בשטח הציבורי של האתר שלנו, JavaScript מיועד אך ורק לצורך ניווט. כל הדפים והאינפורמציה נגשים גם ללא JavaScript.

הנתונים האישיים הנרשמים באתר שלנו נאספים בצורת טפסים, מידע זה איננו נאכף. Aix Scientifics® תשתמש במידע זה אך ורק עבור המטרה שלשמה נאסף ולא תעביר שום מידע לגורם שלישי ללא דרישה מפורשת לעשות זאת. חשוב שהנך שולח לנו דוא ל עם המידע שמסרת. בדרך כלל, דואר-זבל נמחק מיידית. פוסט עסקי ישמר לשנים (אך לא על השרת הזה).

האיזור המוגן של האתר שלנו נגיש רק דרך קוד כניסה. נדרשת זכות לכך שנתנת רק באמצעות חוזה חתום. תקשורת מוצפנת תמיד. על מנת לאפשר רישום ותעוד איך ומתי נתונים המחקר יאספו, נשמרים פרטיו של המשתמש והם מאוחסנים במאגר המידע.

האיזור המוגן של האתר שלנו תוכנן כך שיוכל לסייע לפרוייקטים של הלקוחות שלנו. לקוחותינו משלמים עבור השירות הזה.

במשך התנהלות מחקרים פאזה I עד IV, נתונים יאספו רק לאחר שהרופא קיבל הסכמה מדעת מהחולה. על מנת למנוע בלבול, הרופא יכול להשתמש במספר מזהה של החולה המשתתף במחקר. מידע אישי זה ימסר אך ורק לחוקרים ולצוות המרפאה. נתונים אלו לא ימסרו לאחרים, גם לא לשותפים אסטרטגיים של Aix Scientifics®, רופאים אחרים או גורם שלישי.

בנוסף לדו ח הסטטיסטי, יקבל יוזם המחקר גם העתק של מאגר הנתונים שנאסף. גם הדו ח וגם העתק של מאגר הנתונים יכיל רק פרטים אנונימיים שנאספו. הפרטים שיאספו הם מספר החולה ונתונים דמוגרפיים אך אף פעם לא ראשי תיבות של חולה או תאריך לידה.

במקום שבו נאספים פרטים אישיים, תתקבל הודעה מראש על כך ויידרש לכך אישור בכתב. Aix Scientifics® תשתמש בידע זה אך ורק למטרות מורשות בלבד. בשום אופן העברת מידע לגורם שלישי ולעולם לא יהיה צד נוסף לדו ח המסכם.

אם יש לך שאלה לגבי הבטחת המידע, אנא, התקשר לאחראי על הבטחת המידע באמצעות כתובת דוא ל :


URL: http://aix-scientifics.at/he/policy.html     ( QR | DM  ברקוד ) (vCard)   ( SSL ) [ printed: 19.07.2024 18:08 GMT]
כל הזכויות שמורות © 1996-2024   Aix Scientifics® CRO, אאכן, גרמניה (עדכון אחרון: 10.02.2024)
חותם | מדיניות | מסכת חיפוש